Alkohol škodí nejen zdraví

Často si říkáme, že sklenka sem a sklenka tam občas neuškodí. Pravdou však je, že nadměrná konzumace a vzniklá závislost pak mohou výrazně poškodit Vaše zdraví, narušit Vaše sociální vazby a znemožnit Vám fungování v profesním životě. Léčba závislosti na alkoholu je poté nezbytně nutná, pokud se chcete vyhnout tragickým důsledkům. Toto onemocnění výrazně ovlivňuje život nejen samotnému nemocnému, ale i jeho rodině a blízkému okolí, je zdrojem obrovského stresu a frustrace. Neléčené pak zpravidla končí totálním rozvratem či smrtí.

Začněte co nejdříve

Pokud se u Vás nebo ve Vaší rodině problémy s pitím vyskytly, je dobré otevřeně s nemocným promluvit, případně vyhledat odbornou radu a pomoc. V první fázi odvykání pak bývá přínosné změnit prostředí. V nestátním psychologickém zařízení se specializujeme na pobytové odvykací programy pro veřejnost. Po dobu čtyř týdnů si naši klienti mohou užívat prostředí špičkového wellness hotelu, zatímco je jim poskytována komplexní terapeutická péče. Do programu zapojujeme i osvědčené prvky ze setkání AA. Vše probíhá anonymně, diskrétně a s důrazem na maximální profesionalitu.